[ML] Trọng sinh chi hợp pháp tình nhân


Trọng Sinh Chi Hợp Pháp Tình Nhân

– 重生之合法情人 –

Tác Giả: Vọng Ngôn Kết Ngạnh – 妄言桔梗

Thể loại: hiện đại, ngu nhạc quyển, lão bản công x tiên nhược hậu cường tiểu trọng sinh minh tinh thụ, hào môn thế gia, ngược, HE

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Đang lết ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ

Nguồn: Gekkabijin

Editor: Tử Diễm

Tác phẩm dịch chui, chưa nhận được sự đồng ý của tác giả. Thỉnh không mang đi nơi khác. Tác phẩm chỉ được đăng tại Vọng Ái của Triệu Tử Diễm (~ ̄▽ ̄)~

Văn phong kỳ quái, nội dung truyền đạt không quá 70% bản gốc, vì vậy, thỉnh đừng cười chê ┭┮﹏┭┮

Văn án

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9

Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19

Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29

Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39

 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49

Chương 50 Chương 51 CHương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69

Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79

Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89

Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99

.:HOÀN:.